top of page
Nature smile dental cafe (1).png

Pedodontics

รั ก ษ า ฟั น เ ด็ ก

ฟันน้ำนมสำคัญหรอ ทำไมต้องรักษา?

ฟันน้ำนมมีความสำคัญมากสำหรับเด็กๆ เนื่องจากฟันน้ำนมจะช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้น้องๆหนูๆทานข้าวได้มาก และได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

นอกจากนั้น ฟันน้ำนมยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการนำทางให้ฟันแท้ขึ้นให้ถูกตำแหน่ง และช่วยป้องกันพื้นที่สำหรับฟันแท้ให้เพียงพอ เพื่อช่วยลดการซ้อนเกของฟันแท้ที่มีขนาดใหญ่กว่าฟันน้ำนมอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วอย่าปล่อยให้น้องฟันน้ำนมต้องผุแล้วถอนทิ้งนะคะ :)

ทำไมต้องเคลือบฟลูออไรด์?

เป็นที่ทราบกันดีว่า ฟลูออไรด์ คือสารที่ช่วยป้องกันฟันผุ แต่ความสำคัญในเด็กนั้น 

ฟลูออไรด์ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงในโครงสร้างฟันของน้องๆอีกด้วย

โดยในวัยเด็กที่ฟันยังมีการสร้างตัวไม่สมบูรณ์ (ปกติฟันจะสร้างสมบูรณ์เมื่อขึ้นในช่องปากครบ 3 ปี)

ฟลูออไรด์จะเข้าไปแทนที่โครงสร้างของฟันโดยทำให้ฟันของน้องๆมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าปกติ

ได้ด้วย ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ปกครองพาน้องๆมาตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์

เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของน้องๆตลอดไปนะคะ

Nature smile dental cafe.png

Pedodontics

อุดฟันน้ำนม

 

เคลือบหลุมร่องฟัน

อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR)

เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก

ถอนฟันน้ำนม

รักษารากฟันน้ำนม

ครอบฟันน้ำนม(โลหะ)

ครอบฟันน้ำนม(สีเหมือนฟัน)

เครื่องมือกันฟันล้ม

ด้านแรก 700

ด้านต่อไป 500

600/ซี่

1,200

600

600-700

2,500-3,000

2,500-3,000

3,000/ซี่

3,500

bottom of page