top of page

Crystal smile

Crystal smile คือ อะไร?

เป็นการจัดฟันรูปแบบหนึ่ง  โดยเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (รูปแบบเดียวกับการจัดฟัน Invisalign)  โดยจะออกแบบจำนวนชุดตามลักษณะฟันแต่ละบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีทันตแพทย์เป็นผู้วางแผนการรักษา สามารถแก้ปัญหา ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่นได้  

banner-crystal_smile-01.jpg
ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Crystal smile

- ยิ้มได้อย่างมั่นใจระหว่างจัดฟัน  ไม่เห็นเหล็ก

- ถอดทำความสะอาดได้ ทานอาหารได้มีความสุข ไม่ต้องมีเครื่องมือในปากระหว่างทาน

- ไม่ระคายเคืองเป็นแผล เหมือนติดเหล็กจัดฟัน

- ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อย 

- ในเคสที่ซับซ้อนไม่มาก สามารถจบเคสได้เร็วกว่าจัดแบบเหล็ก 

- ค่าใช้จ่ายถูกกว่า Invisalign (แนะนำในเคสที่มีความซับซ้อนน้อยถึงปานกลาง)

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

โปรโมชั่นจัดฟัน Crystal smile

หมอแป้ง (1).png
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

ราคาจัดฟันใส Crystal smile พิเศษ 39000 (ปกติ 59000)  สำหรับเคสไม่เกิน 20 ชุด ฟรี รีเทนเนอรฺ์ใส 1 ชุด

ราคาจัดฟันใส Crystal smile 69000 (ปกติ 79000)  สำหรับเคส 20 - 36 ชุด ฟรี รีเทนเนอรฺ์ใส 1 ชุด

ปรึกษาจัดฟันฟรี

แบ่งชำระได้ตามขั้นตอนการรักษา (รับบัตรเครดิต)

Timeline.png
Timeline (1).png
favicon.png