top of page
Nature smile dental cafe (1).png

Fillings

อุ ด ฟั น

อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันทางคลินิกใส่ใจเลือกวัสดุคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสีหลากหลายให้เหมาะสมกับฟันของแต่ละคนมากที่สุด

ข้อดี : มีความสวยงาม และยังมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับวัสดุอุดสัเงิน

ข้อเสีย : เทคนิคการทำมีความซับซ้อน มีโอกาสผุต่อได้มากกว่าวัสดุสีเงิน

และอาจมีอาการเสียวหลังทำได้หากวัสดุอุดมีขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับ : คนที่ให้ความสำคัญกับความสวยงาม และดูแลสุขภาพช่องปากได้ดี

ใช้ได้ทั้งกับฟันหน้าและฟันหลัง

อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเงิน

การอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันทางคลินิกใส่ใจเลือกวัสดุคุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อดี : มีความแข็งแรงสูง รับแรงได้มาก เสี่ยงต่อการผุต่อน้อยกว่าวัสดุสีเหมือนฟัน

ข้อเสีย : สีไม่สวยงาม เป็นวัสดุที่นำความร้อน-เย็น ทำให้เวลาดื่มหรือทานอาหารที่มี

ความร้อนหรือเย็นจัดจะรับความรู้สึกร้อน-เย็นได้

เหมาะสำหรับ : คนที่เน้นการใช้งานฟันหลังที่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมาก ไม่เน้นความสวยงาม

อุดปิดช่องห่างฟันหน้า

 การอุดปิดช่องห่างฟันหน้าจะทำด้วยการอุดวัสดุสีเหมือนฟันคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับ : คนที่มีปัญหาช่องฟันหน้าห่าง และไม่ต้องการจัดฟัน หรือ

กรณีจัดฟันมาแล้วแต่ยังมีช่องห่างอยู่ที่บริเวณฟันหน้า

อุดชั่วคราว

การอุดฟันชั่วคราวจะทำในกรณีที่ฟันมีลักษณะผุลึกและมีจุดทะลุโพรงประสาทเพื่อดูอาการของฟันในระยะหนึ่งก่อนพิจารณารักษาขั้นต่อไป โดยการอุดชั่วคราวนี้ วัสดุจะมีคุณสมบัติของ clove oil ซึ่งช่วยในการบรรเทาอาการปวด 

1707111891178.png

ทันตแพทย์เฉพาะทางอุดฟัน (ทันตกรรมหัตถการ)

ทันตแพทย์หญิงโชษิตา ธีระเกษมสุข (หมอโอปอ)
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Master degree of Operative Dentistry (Chulalongkorn University)
 

1711076328569.png
1710985835894.png
1711278748923.png
1711278746868.png
Nature smile dental cafe.png

fillings

อุดฟัน

 

 

อุดปิดช่องห่างฟันหน้า

อุดชั่วคราว

1ด้าน                   800-900

2ด้าน                   1,300-1,500

3ด้าน                   1,800-2,000

                            3,000-4,000

                            500-600

bottom of page