top of page
Nature smile dental cafe (1).png

Orthodontics

จั ด ฟั น

ทำไมต้องจัดฟัน? 

การจัดฟันเป็นการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันสบคร่อม

ซึ่งจะช่วยให้ฟันมีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบ ง่ายต่อการทำความสะอาด และยังมีการสบฟันที่ดี

ทำให้ฟันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมไปถึงการเสริมสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของผู้จัดฟัน ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

จัดฟันมีกี่แบบ? ควรเลือกแบบไหน?

1.แบบติดเครื่องมือ(เหล็ก)

ข้อดี คือ สามารถแก้ไขฟันในเคสที่มีความซับซ้อนได้ดีกว่าแบบใส เช่น ในเคสที่ต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย

หรือ จัดฟันโดยชดเชยความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของขากรรไกร

ข้อด้อย คือ ด้านความสวยงามในกรณีที่ผู้รับการรักษาไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือในปาก

และการดูแลรักษาความสะอาดมีความยุ่งยากกว่าแบบใส

2.แบบถอดได้ หรือจัดฟันแบบใส

ข้อดี คือ ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อยเท่าแบบติดเครื่องมือ ทำความสะอาดง่าย

เครื่องมือมีความใสจึงเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือในช่องปาก

จุดด้อย คือ ไม่เหมาะกับเคสที่มีความซับซ้อนสูง

จัดฟันปกติ VS จัดฟันดามอน

1.แบบเหล็กทั่วไป (conventional metal braces)

คือ แบบแบรคเกตโลหะ โดยจะมียางรัด (o-ring) สีต่างๆให้เลือก เพื่อช่วยยึดกับลวดจัดฟัน

โดยจะมีค่ารักษาถูกกว่ารูปแบบอื่นๆ

2. แบบไม่รัดยาง (self ligating system) ได้แก่ การจัดฟันดาม่อน (Damon system)

โดยแบรคเกตจะเป็นระบบใช้บานพับเปิดปิดในการยึดลวดกับแบรคเกต โดยไม่ต้องใช้ยางรัด

ข้อดี: สามารถเคลื่อนฟันได้รวดเร็วกว่าในช่วงแรกของการรักษาโดยผู้รับการรักษาจะรู้สึกตึงหรือเจ็บ

น้อยกว่าแบบเหล็กทั่วไป เหมาะกับเคสจัดฟันที่มีการซ้อนเกของฟันเยอะ

ข้อเสีย: ราคาจะสูงกว่าแบบเหล็กทั่วไป

Nature smile dental cafe.png

Orthodontics

จัดฟันแบบผ่อนชำระ

จัดฟัน Damon

จัดฟัน Damon Clear

จัดฟันใส Invisalign

จัดฟันใส Crystal smile

พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน

รีเทนเนอร์แบบลวด/แบบใส

40,000-50,000

65,000

69,000

เริ่มต้น 69,000

เริ่มต้น 59,000

1,000

2,500/ชิ้น

bottom of page