top of page
Search

ทำไมต้อง x-ray เช็คซอกฟันผุ?

ทำไมต้อง x-ray เช็คซอกฟันผุ?

ทำไปทำไม

ทำแล้วมีประโยชน์อะไร

วันนี้เนเจอร์🌵มีคำตอบให้ค่ะ47 views0 comments
bottom of page