top of page
Nature smile dental cafe (1).png

Prosthetic

ฟั น เ ที ย ม

ฟันปลอมมีกี่แบบ? 

ฟันปลอมหรือฟันเทียม มี 2 แบบหลักๆ คือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และฟันปลอมแบบติดแน่น

ฟันปลอมถอดได้ vs ฟันปลอมติดแน่น

 การเลือกขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนใส่ รวมถึงสภาพช่องปากที่เหมาะสม

ฟันปลอมถอดได้ เหมาะกับ คนที่สูญเสียฟันไปหลายซี่ ไปจนถึงทั้งปาก

ฟันปลอมติดแน่น เหมาะกับ คนที่สูญเสียฟันไปเพียง 1-2 ซี่ โดยสามารถเลือกทำเป็นสะพานฟัน

หรือรากเทียมได้ตามความเหมาะสม และกรณีที่รักษารากฟันมาแล้วต้องครอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก Vs ฐานโลหะ

ฟันปลอมแบบถอดได้ แบ่งออกเป็น

1.ฐานพลาสติก

ข้อดี: ราคาไม่แพง สามารถซ่อมได้ง่ายกว่าเมื่อเกิดการหัก สามารถเติมซี่ฟันปลอมและเสริมฐานได้

ข้อเสีย: มีความหนา 2-4 mm เพื่อให้ได้ความแข็งแรงเพียงพอ ทำให้รำคาญมากกว่าเมื่อใส่

อายุการใช้งาน: 3-5 ปี

2.ฐานโลหะ

ข้อดี: บาง ประมาณ 1-2 mm มีความแข็งแรง คงทน ไม่แตกหักง่าย ใส่สบาย

ข้อเสีย: ราคาสูงกว่าแบบฐานพลาสติก ไม่สามารถเติมซี่ฟันเพิ่มได้เมื่อมีการถอนฟันเพิ่ม

อายุการใช้งาน: 5-10 ปี

เลือกวัสดุครอบฟันแบบไหนดี?

วัสดุที่ใช้ในการครอบฟันทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วว่าสามารถใช้งานได้ดีในสภาพช่องปาก

โดยปกติมีอายุ 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับการดูแลความสะอาดของผู้ใช้งานด้วย

ทั้งนี้วัสดุที่แพงขึ้นเนื่องจากมี"ทอง" มาเป็นส่วนผสมมากขึ้น โดยทองมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ

ช่วยให้เกิดความแนบสนิทตามขอบได้ดีขึ้น ดังนั้นราคาที่สูงขึ้นของ Palladium, Semi-Precious

จึงมาจากสัดส่วนของทองที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในความแนบสนิทนั่นเอง

Nature smile dental cafe.png

Prosthetic

ฟันปลอมถอดได้บางส่วน

    โครงพลาสติก

    โครงโลหะ/valplast

 

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

    บน-ล่าง (2ชิ้น)

    บน หรือล่าง (1ชิ้น)

ซ่อมฟันปลอม

เติมซี่ฟันปลอม

สะพานฟันถอดได้ 1 ซี่

         ซี่แรกพร้อมฐาน

                        3,500

                        8,500

          ซี่ต่อไป 500/ซี่

 

          20,000-25,000

13,000

1,000-1,500

900-1,200/ซี่

7,500

ฟันปลอมติดแน่น

   ครอบฟันโลหะผสมกระเบื้อง

    non-precious

    Palladium

    Semi-Precious

ครอบฟันกระเบื้องล้วน

ครอบฟันชั่วคราว

ปักเดือย

ก่อแกนฟัน(ไม่ปักเดือย)

Adoro/ composite crown

ยึดครอบฟันด้วยวัสดุยึดชั่วคราว/ถาวร

สะพานฟันติดแน่น

10,000

17,000

20,000

12,000-16,000

2,000

4,500-5,500

2,000-2,500

8,000/ซี่

1,000/1,500

35,000-45,000

Veneer

กระเบื้องล้วน

คอมโพสิท

12,000-14,000

2,500-3,000

bottom of page